Mijn interesse en gedrevenheid in het vinden van de grote lijnen én de subtiele nuances rond het vraagstuk van elke cliënt vormen, samen met professionele betrokkenheid en een gezonde portie nuchterheid, de basis waarmee het contact met u wordt opgebouwd.

Ik ben Anthonie ten Have, geboren in 1954 in Aalsmeer en opgegroeid in de wereld van bloemkwekerijen. Mijn jeugd bracht levenservaring door de locatie van ons land met woonhuis en kwekerij in een prachtig natuurgebied aan de Westeinderplassen, gecombineerd met altijd hard werken in een traditioneel christelijke omgeving, waarbij ons gezin import was vanuit een conservatief katholieke familie achtergrond. Daarbij kwam de passie van mijn ouders om met hun leven iets toe te voegen van algemeen maatschappelijk belang naast het harde werk op de kwekerij. Zij realiseerden dit in de vorm van het opzetten van jeugdwerk (scouting), het bieden van een haven- en clubhuislocatie op ons land en het opvangen van ontspoorde jeugd.

Het turbulente en soms ook onveilige leven dat uit deze mengelmoes van ambities en levenslust van mijn ouders voortkwam, gaf mij als kind de positie om al jong buiten de kaders van de gevestigde orde te leren kijken en denken. De kiem voor interesse naar alles wat gaande is, hoe dit tot stand komt en vooral wat de achterliggende krachten hierbij zijn, is daar gelegd. Het verschijnsel van “inuïtief weten” stamt ook uit die tijd. Hierdoor kon ik al op jonge leeftijd een vrije geest ontwikkelen. Naast inzicht en wijsheid bracht dit ook heel akelige situaties op confrontatie met starre structuren in mijn omgeving vooral met macht en machtsmisbruik. Dit maakte mij positief selectief op aangaan van contacten met betrouwbaarheid en diepgang en terughoudend op contacten in oppervlakkigheid. In groepen werd ik daardoor bij voorkeur de toeschouwer-analist óf de leider. Dit hield mijn geest vrij en voorkwam dat ik binnen de krachtvelden van massagedrag in gevaar zou kunnen komen. De relatieve eenzaamheid die uit deze keuze voortkwam nam ik voor lief.

Ik koos niet voor het overnemen van de kwekerij en wel voor een leven met een beroep in de sociale richting, waarbij ik de creatieve geest van het ondernemerschap meenam.

Vanaf 1975 werkte ik in de kinderpsychiatrie en in orthopedagogische instellingen als groeps- en gezinsbegeleider en als teamleider. Ik ben gediplomeerd met HBO-iw (1977) en VO-iw (1989).
In verband met opbouwen van mijn praktijk volgde ik opleidingen bij de School voor Massage in Amsterdam (1992-93), Bioresonantie therapie (Vega-Duitsland 1994), Medisch-Shiatsu-Therapie (Nippon Shiatsu school Baarn 1994-1997) aangevuld met Feldenkrais bewegingsleer (2002), Craniosacraal en Triggerpointherapie (2003) en Systemisch werk (Interakt Tiel 2007-2009).
Ik raak nooit uitgeleerd. Daarom doe ik mee in samenwerkingsverbanden met collega’s uit verschillende discipline’s en blijf ik nieuwe ontwikkelingen volgen. Het werken met cliënten is mijn grootste leerschool. In hun vraagstukken blijkt dikwijls dat de dingen anders kunnen zijn dan hoe ze op het eerste gezicht lijken. Steeds opnieuw passen mijn inzichten zich daarop aan om maatwerk te kunnen leveren.

Deze beroepshouding gaat met alle opgedane ervaring voort, ook nadat ik per 2020 afscheid nam van het therapeutisch werk binnen de gezondheidszorg en mijn praktijk vervolg gaf in de vorm van Coaching en Begeleiding.