De praktijk voor Coaching is per 2020 voortgekomen uit de Praktijk voor Massage en Agogiek die ik in 1993 in Amersfoort startte. Aanleiding voor deze overgang is mijn leeftijd en de behoefte om minder te gaan werken. Sinds 2002 maakt Coaching en Begeleiding al deel uit van deze praktijk.

Mijn werk vanaf 1993 als Lichaamsgericht therapeut heb ik geleidelijk afgebouwd en eind 2019 stopgezet. Samen met deze overgang heb ik ook per 2020 mijn inschrijving als Shiatsutherapeut in het therapeutenregister beëindigd en ben ik uit de gezondheidszorg gestapt.

In 2001 verhuisde de praktijk vanuit Amersfoort naar Dalfsen en sinds 2012 is deze gevestigd in Zwolle. Vanaf het begin in 1993 werkte ik full-time met cliënten. Per 2017 deed ik een stapje terug vanwege mijn leeftijd. Sinds die tijd werk ik nog twee dagen per week met cliënten plus een kantoordag.

Het bijeen brengen van werkervaring in de psychiatrie en in de jeugdhulpverlening met lichaamsgerichte therapievormen is ooit de aanleiding geweest om deze praktijk te beginnen. Op die manier konden agogische begeleiding en lichamelijk herstel geïntegreerd aangeboden worden. Ik had daarbij de motivatie om deze werkvorm wél in samenwerking met andere disciplines, maar buiten de dikwijls zo vertragende structuur van instellingen aan te bieden. Dit maakte een flexibele afstemming op de hulpvraag van cliënten en een effectieve aanpak mogelijk.

Vanaf juni 2017 ben ik met een aangepast aanbod gaan werken vanuit een nieuwe en kleinere praktijkruimte op de bovenste etage van mijn woonhuis aan de Badhuiswal 15 te Zwolle. De groep cliënten waarvoor ik nog een aantal jaren tot aan mijn pensioen hoop te kunnen blijven werken zal vooral bestaan uit mensen die baat hebben bij de volgende werkvormen:

Begeleiding

bij vragen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, relatie en identiteit.

Coaching

bij vragen vanuit professioneel functioneren in het sociaal-agogisch werkveld.

Daarnaast zet ik de reeds bestaande langlopende begeleiding voort aan jong volwassenen met autisme vanuit PGB. Nieuwe cliënten in deze categorie neem ik niet meer aan, omdat ik de lange termijn die nodig is voor deze vorm van begeleiding niet meer kan bieden.

In de huidige praktijkvorm bestaat geen vergoedingsmogelijkheid meer door ziektekostenverzekeraars.