De praktijk voor Coaching is per 2020 voortgekomen uit de Praktijk voor Massage en Agogiek die ik in 1993 in Amersfoort startte. Aanleiding voor deze overgang is mijn leeftijd en de behoefte om minder te gaan werken. Sinds 2002 maakt Coaching en Begeleiding al deel uit van deze praktijk.

Mijn werk vanaf 1993 als Lichaamsgericht Therapeut heb ik geleidelijk afgebouwd en eind 2019 stopgezet. Per 2020 is de praktijk voortgezet met aanbieden van trajecten voor Coaching en Begeleiding. Tegelijk met deze overgang heb ik per 2020 mijn inschrijving als Shiatsutherapeut in het therapeutenregister beëindigd en ben ik uit de gezondheidszorg gestapt.

In 2001 verhuisde de praktijk vanuit Amersfoort naar Dalfsen en sinds 2012 is deze gevestigd in Zwolle. Vanaf het begin in 1993 werkte ik full-time met cliënten. Per 2017 deed ik een stap terug vanwege mijn leeftijd. De beschikbaarheid halveerde toen van full-time naar twee dagen per week plus een kantoordag.

Het bijeen brengen van werkervaring in psychiatrie en jeugdhulpverlening met lichaamsgerichte therapievormen is de aanleiding geweest om deze praktijk te beginnen. Op die manier konden agogische begeleiding en lichamelijk herstel geïntegreerd aangeboden worden. Ik had daarbij de motivatie om deze werkvorm wél in samenwerking met andere disciplines binnen de gezondheidszorg, maar buiten de dikwijls zo vertragende structuur van instellingen aan te bieden. Dit maakte een flexibeler afstemming op de hulpvraag van cliënten en een effectieve aanpak mogelijk.

Vanaf juni 2017 ben ik met een aangepast aanbod gaan werken vanuit een nieuwe en kleinere praktijkruimte op de bovenste etage van mijn woonhuis aan de Badhuiswal 15 te Zwolle. De groep cliënten waarvoor ik nog een aantal jaren hoop te kunnen blijven werken zal vooral bestaan uit mensen die baat hebben bij de volgende werkvormen:

Begeleiding bij vragen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, relatie en identiteit.

Coaching bij vragen vanuit professioneel functioneren in het sociaal agogisch werkveld.

Daarnaast zet ik de al bestaande en langlopende begeleiding voort aan jong volwassenen met autisme vanuit PGB. Nieuwe cliënten in deze categorie neem ik niet meer aan, omdat ik de zeer lange termijn van minimaal 10 jaar. die nodig is voor deze vorm van begeleiding niet meer kan bieden.

In de huidige praktijkvorm bestaat geen vergoedingsmogelijkheid meer door ziektekostenverzekeraars.