In mijn Coachings praktijk (tot eind 2019 was dit Praktijk voor Massage en Agogiek) bied ik integrale coaching en begeleiding aan met behulp van verschillende methodieken, waarbij methodische gesprekken, lichaamsgericht werk en systemisch werk de meest toegepaste vormen zijn.

Integraal betekent dat ik met uw vraag omga vanuit de samenhang tussen lichamelijk, geestelijk, emotioneel en mentaal functioneren.